UTE ENERGÍA LÍNEA 9

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
 
En aquesta àrea es treballa en els camps següents,

  • Anell CTE a 30 KV per  alimentar els Centres de Transformació de les Estacions.

  • Anell CTI a 30 KV per  alimentar els Centres de Transformació de Interestacions.

  • Anell SET a 30 KV per  alimentar les Subestacions de Tracció.
     

 
 

Català | Castellano