UTE ENERGÍA LÍNEA 9

INTRODUCCIÓ


La U.T.E. ENERGÍA LÍNEA 9 és una unió formada per 5 de les principals companyies en l'àmbit espanyol amb un coneixement ampli en el sector de l'energia i les telecomunicacions.


La UTE ha estat l'adjudicatària del projecte de GISA de les obres:

  • "Sistemes de telecomunicacions de la línia 9 del metro de Barcelona" clau: TM-02609.6

  • "Subestacions de tracció de la línia 9 de metro del Barcelona" clau: TM-02609.7

  • "Subestacions receptores de la línia 9 de metro del Barcelona" clau: TM-02609.8

  • "Sistema de distribució d'energia de la línia 9 del metro de Barcelona" clau: TM-02609.9


Les 5 empreses col·laboren per a aconseguir el desenvolupament dels diferents projectes que engloben totes les activitats energètiques i de telecomunicacions de la futura línia 9 del metro.


La L9 del metro consta de 46 estacions i 2 cotxeres, la qual serà la primera línia d' Espanya on els trens viatjaran sense conductor. Per tal motiu, cal destacar la importància del disseny amb la última tecnologia del mercat.

 

Tot això ha estat possible gràcies a que la UTE està formada per un equip humà altament especialitzat i a més a més, està dotada d'un equipament tècnic d'última generació.

 

Català | Castellano