UTE ENERGÍA LÍNEA 9

 

SUBESTACIONS DE TRACCIÓ

 

  • Xarxa amb subestacions de tracció alimentades per l'anell SET a 30 KV.

  • Potència total instal·lada de 87.200 KVA per donar servei a  la tracció i als serveis auxiliars.

  • Tensió de la línia de 'feeders' a 1.500 Vcc.

  • Sistema permanentment controlat de forma distribuïda per a la seva gestió automatitzada.


 

Català | Castellano